KidsNook

SENSORY STORYTIME
ZuyaKids
Be Single Minded
Trade Show Promotions
Trade Show Promotions

Yapılandırmacı eğitim sisteminden ve Reggio Emilia, Montessori, Waldorf gibi alternatif eğitim sistemlerinden esinlenilerek oluşturulan Sensory Storytime; erken çocukluk döneminden itibaren çocuklara masal ve hikaye dinlemeyi sevdiren, düşünme ve plan yapma yeteceğini geliştiren, girişimciliği ve güdülemeyi sağlayan, içerdiği yöntem ve teknikler sayesinde çocuğun okula ve öğrenmeye ilgisini artıran bir ders programıdır.

Sensory Storytime programı doğru uygulamalarla, geleneksel uygulamalara oranla başarı düzeyini arttırır.

Yöntem çeşitliliği ve problem çözmeye dayalı öğrenmeler sunan Sensory Storytime programında, sonuçlardan çok öğrencinin yaşadığı öğrenme süreçleri önemlidir.

Sensory Storytime’da eğitmenin rolü her çocuğu kendi öğrenme sürecinde aktif hale getirmektir. Öğrencilerin doğal merakı desteklenir. Kullanılan yöntem ve tekniklerle (sembolleştirme, beyin fırtınası, gözlem, keşfederek öğrenme, problem çözme) çocukların sahip oldukları eski bilgilerle yeni bilgileri ilişkilendirmeleri hedeflenir.

Eğitmen programın uygulanması için gerekli malzeme ve ortamı hazırlar. Masalı anlatırken hayal dünyasında çocuklara eşlik eden bir rehberdir. Oyunların oynandığı bölümde öğretmen, deneyimler yaşatır.

2 kısımdan oluşur;
- Hikaye Anlatımı
- Duyusal Oyunlar

1. Hikaye Anlatımı

Hikâyeler çocuklara sorunlarla nasıl baş etmeleri gerektiğini gösterir. Duygusal yönden güçlenmelerini destekler. Evrensel değerleri öğretir. Çocukların eleştirel düşünme yeteneği kazanmalarını sağlar. En önemlisi yaratıcılığı canlı tutar.

Hikayeler Yazılırken Nelere Dikkat Edildi?
Sensory Storytime’da hikayeler yazılırken yaş gruplarının gelişimlerine uygun öğeler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

18-48 aylık çocuklar için;
- Sade ve yalın bir dil,
- Günlük aktiviteler içerek kurgular,
- Öğretme kaygısı içermeye içerik
- Çocukların tanıdık olduğu duygu ve durum barındıran olaylar,
- Yaş grubuna uygun kavram ve değerler içerir.

48-60 aylık çocuklar için;
- Günümüz ebeveynlerinin hassasiyetleri göz önüne alınarak derlenmiş klasik masallar,
- Masalların içerisinde zorluklarla baş edebilen evrensel değerlere sahip karakterler,
Her zaman mutlu sonla biten hikayeler yer alır.

Hikâye Anlatımı Oluşturulurken Nelere Dikkat Edildi?
Program içerisinde hikayeler çocukların yaşların uygun gelişim özellikleri dikkate alınarak, farklı sunuş yöntem ve tekniklerinden faydalanılarak anlatılır.

18-48 aylık çocuklar için;
- Görsel materyallerden faydalanılan sunuş tekniği,
- Erken çocukluk döneminde dikkati uzatma ve konsantrasyonu sağlamak için kaslarıyla öğrenme denilen, kinestetik öğrenme sağlayan minik görevler,
- Zaman ve mek+an kavramını somutlaştırma için rutin ve ritüeller,
- Eğitmen ve çocuk arasında temelli oyunlar yer alır.

48-60 aylık çocuklar için;
- Zaman ve mekân kavramını somutlaştırmak için rutin ve ritüeller,
- Dikkati uzatma ve konsantrasyon için interaktif anlatım
- Yaratıcılığı geliştiren oyunlar,
- Hikaye anlatıcılığı sanatını sevdirme adına eğlenceyle biten bir kapanış yer alır.

2. Duyusal Oyunlar

Duyusal oyunlar çocuğun duyularını harekete geçirerek deneyimler yaşamasına sebep olan öğrenme fırsatlarıdır. Oyunlar bütün duyuları aynı anda harekete geçirebileceği gibi yalnızca birkaç duyuya hitap edecek şekilde de olabilir. Yaparak, yaşayarak öğrenme sağlamak isteyen bir öğretmenin, çocuğun duyularını harekete geçirmeden bir öğrenme fırsatı hazırlaması mümkün değildir. Sahip olduğumuz duyular sayesinde çevremizdeki uyaranları alır bunları sinir sistemimizde işler ve gerekli davranışı ortaya çıkarırız. Erken yaşlardan itibaren yeterli, çeşitli ve doğru uyaranlar sunulan çocukların duyuları yoluyla pek çok deneyim yaşamaları, bilişsel, duygusal, fiziksel ve dilsel gelişimlerinde önemli derecede faydalar sağlamış olacaktır.

DUYUSAL OYUNLAR, PEK ÇOK ÖĞRENME YÖNTEMİ VE TEKNİĞİ KULLANILARAK ÇOCUĞA SUNULABİLİR. YAPILANDIRILMIŞ VEYA YAPILANDIRILMAMIŞ ŞEKİLLERDE ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANABİLMEKTEDİR.

Sensory Storytime programında duyusal oyunlar hazırlanırken kısmen yapılandırılmıştır. Erken yaştaki çocukların gelişimleri göz önüne alınmış ve ihtiyaç duydukları güvenli ortam sağlanarak oyunlarda süre, materyal çeşidi sınırlandırılmıştır. Oyunlarda yönergeler önceden belirlenmiş fakat taklit yoluyla öğrenme tekniği kullanılarak çocukların istek ve ilgilerine bırakılmıştır.

Duyusal oyunlar hazırlanma şekline göre hem kapalı uçlu hem de açık uçlu öğrenme modeline uygun olabilir.

Kapalı Uçlu Öğrenme Modeli
Kapalı uçlu öğrenme modelinde her soruya uygun doğru ve yanlış cevaplar bulunur. Başarılması gereken bir durum vardır. Oyun sonunda ise ortaya bir ürün çıkan. Sensory Storytime’da duyusal oyunlar hazırlanırken, bazı durumlarda kapalı uçlu öğrenme modelinden de faydalanılmıştır.

Duyusal Oyunlar Oluşturulurken Nelere Dikkat Edildi?

Sensory Storytime da duyusal oyunlar oluşturulurken yaş gruplarının gelişimlerine uygun öğeler göz göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

18-48 aylık çocuklar için;
- Farklı materyallerle tanışma ve keşif oyunları,
- Kısmen yapılandırılmış süreç odaklı oyunlar,
- Çok çeşitli duyu bütünleme aktiviteleri,
- Öz bakım becerileri destekleyici çalışmalar yer alır.

48-60 aylık çocuklar için;
- Açık uçlu materyallerin keşfi,
- Tasarım, dizayn oyunları ve fırsatları,
- Alternatif eğitim sistemlerinden esinlenilmiş provokasyon oyun örnekleri,
- Yapılandırılmamış oyunlar,
- Özgüven ve öz benlik destekleyici özgün çalışmalar yer alır.

Anasayfa'ya Dön